Защо да се присъедините към нас?

Тук имате възможност да постигнете повече

Представете си какво можете да направите в среда, която развива и насърчава Вашия потенциал, за да постигнете целите и мечтите си. В ТелеТек имате възможността да се развивате в професионална и забавна среда, където ще откриете:

Посока,

имаме ясни и дръзки цели, мисия и визия

Подкрепа,

фокусираме се върху клиентската удовлетвореност всеки ден

Свобода,

насърчаваме предприемаческия дух на нашите служители

Многообразие,

уважаваме идеите и различията си

Сътрудничество,

използваме технологии и методи на работа, които отговарят на нашите ценности

Иновативност,

бързо прилагаме идеите в действие

Дългосрочни отношения и стабилност,

държим на дългосрочните отношения с нашите клиенти, общности и колеги

В ТелеТек ние сме повече от служители.

Ние сме членове на едно голямо семейство.